Consell Rector

President: José Antonio Manuel Heras González

Economista expert en el sector immobiliari residencial, on compta amb el bagatge d’haver gestionat més de 6.000 habitatges en 45 anys de trajectòria professional.

Primer a l’Administració pública com a:

  • Cap de Secció de la Promoció d’Habitatges de la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
  • Coordinador d’Inversions del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
  • Director Financer de REGESA
  • Gerent de Viladecans Mediterránea empresa municipal.

Posteriorment, al sector privat cooperatiu com a: 

  • Director Financer d’Habitatge Social SA, gestora d’Habitatge Entorn S.C.C.L.
  • President de Lloc Nou S.C.C.L.
  • President de Llar Jove, S.C.C.L. 
  • Soci fundador de Arrels Serveis i Gestió S.L. i Gestió Casa Jove, S.L. 

Secretari: Xavier Carrero Ramon 

Economista especialitzat en l’anàlisi, estructuració i gestió de projectes immobiliaris residencials, socio-sanitaris, industrials, etc., amb més de 25 anys d’experiència i trajectòria professional.

Primer en el sector financer (1994-2006) com a responsable de risc i posteriorment d’Inversions de Caixa Terrassa, així com conseller de diverses empreses i participades de l’entitat en el sector immobiliari, capital risc, assegurances, etc.

Des del 2006 i fins a l’actualitat, en el sector immobiliari com a soci i fundador de Xpresa Real Estate Services, S.L. l’any 2008, i d’Idōnia Investments, S.L. l’any 2018, empreses dedicades a la valorització d’actius, a la gestió integral i control del risc de projectes immobiliaris i als serveis tècnics (SSTT).

1r Vocal: Xavier Borràs Climent

Enginyer Industrial Superior (especialitat mecànica), expert en qualitat, processos i gestió integral  de projectes, havent iniciat la seva carrera professional en el sector industrial (1994-2007) i posteriorment en el de la construcció i obra civil (2007-actualitat).

Primer en el sector de l’automoció com a responsable de fàbrica i qualitat i posteriorment, al sector del moble en Kit com a Director de fàbrica i d’operacions.

I des del 2007 i fins a l’actualitat, en el sector immobiliari com a soci i fundador de l’enginyeria Vial Projectes, S.L. l’any 2007, i de la cooperativa de treball Ficoop, S.C.C.L. l’any 2016, de la qual n’és President.